Reklama

Zmiana organizacji ruchu wokół cmentarzy

Komenda Wojewódzka Policji informuje o zmianach organizacji ruchu w okolicach cmentarzy w większych miastach województwa opolskiego.

KLUCZBORK

W okolicach cmentarzy planuje się urządzenie dodatkowych parkingów, a przy cmentarzu w Kluczborku również zmianę organizacji ruchu - zakazy postoju.

Należy bezwzględnie przestrzegać poleceń policjantów pełniących służbę w miejscach gdzie przewiduje się wzmożony ruch drogowy,

Policjanci będą kolportować ulotki o potrzebie należytego zabezpieczenia pojazdów i znajdujących się w nich rzeczy przed kradzieżami.

BRZEG

W związku z obchodami Święta Zmarłych, od 29 października, do godz. 20.00 dnia 1 listopada, nastąpi zmiana organizacji ruchu w okolicach cmentarza przy ul. Starobrzeskiej. Dotychczasowe ulice dwukierunkowe będą ulicami jednokierunkowymi. Od skrzyżowania z ul. Słowackiego ruch będzie się odbywał w kierunku trasy 94 ( obwodnicy Brzegu), natomiast od strony cmentarza ulicami Elektryczna - Ciepłownicza w kierunku ul. Słowackiego ( centrum). Na obwodnicy (na trasie 94) będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h. Ponadto policjanci będą regulowali ruchem.

Reklama

NYSA

W dniach 28.10.2005 r. do 03.11.2005 r. na terenie miasta Nysy zostały wprowadzona zmiany w organizacji ruchu na następujących ulicach:

1. Ujejskiego - ograniczenie prędkości do 40 km/h.

2. Mieczysława I - ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz zatrzymywania po lewej

stronie jadąc od strony miasta a po prawej zakaz postoju.

3. Złtogłowicka - ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz zatrzymywania.

4. Saperska - droga jednokierunkowa (kierunek do jeziora) oraz ograniczenie prędkości do

40 km/h

KRAPKOWICE

W okresie świąt zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu przy cmentarzach w Krapkowicach. Na ulicach Mickiewicza i Staszica zostaną ustawione znaki B-36 (zakaz zatrzymywania), jednocześnie zostanie zorganizowany dodatkowy parking na ul. Mickiewicza przy WTZ.

KĘDZIERZYN-KOŹLE

W dniach od 30.10.2005 (od godz.6.00) do 01.11.2005r. (do godz.24.00), w obrębie największych cmentarzy, tj. "Kuźniczka" i "Koźle", nastąpi zmiana organizacji ruchu. Policjanci pionu prewencji oraz ruchu drogowego czuwający nad bezpieczeństwem podczas święta, będą wymagali bezwzględnego respektowania ustawionych znaków drogowych, a w szczególności nie będą dopuszczać do parkowania pojazdów w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Cmentarz "Kuźniczka"- zmiany w organizacji ruchu:

1. Na al.Spokojnej, za skrzyżowaniem z ul.Ogrodową wprowadza się jeden kierunek ruchu (w kierunku ul.Gajowej);

2. Na wszystkich wyjazdach z ulic łączących się z al.Spokojną ustawione zostają znaki nakazu jazdy zgodnie z kierunkiem ruchu wprowadzonym na al.Spokojnej;

3. Dopuszcza się mozliwośc parkowania po lewej stronie al.Spokojnej;

4. Na ul.Gajowej, od skrzyżowania z Al.Spokojną do ul.Grunwaldzkiej, wprowadzony zostaje jeden kierunek ruchu (w kierunku ul.Grunwaldzkiej);

5. Zostanie zachowana możliwość dojazdu autobusu linii nr 3 w pobliże cmentarza, zgodnie z kierunkiem ruchu obowiązującym na al.Spokojnej i ul.Gajowej. W przypadku tworzenia się miejsc o ograniczonej przejezdności (kolizyjnych), autobus dojeżdżał będzie tylko do pętli przy kaplicy;

6. Dojazd do samego cmentarza (parkingu) możliwy będzie tylko dla pojazdów osób niepełnosprawnych, oraz pojazdów przewożących osoby mające trudności z poruszaniem się.

Cmentarz "Koźle" - zmiany w organizacji ruchu:

1. Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na całej długości ul.Cmentarnej;

2. Wyłączona zostanie z ruchu kołowego ulica bez nazwy, prowadząca na tyły cmentarza;

3. Dojazd do cmentarza możliwy będzie wyłącznie ul.Cmentarną;

4. Możliwość parkowania na ul.Cmentarnej, tylko po jej prawej stronie (na całej długości od parkingu przed bramą wjazdową);

5. Wyłączenie możliwości parkowania po lewej stronie ul.Raciborskiej (patrząc w kierunku ul.Głubczyckiej), na całej jej długości.

OPOLE

W Opolu największe natężenie ruchu kołowego w okresie świąt występuje na drodze krajowej nr 94 oraz w rejonie Cmentarza Komunalnego przy ul. Cmentarnej.

W celu zapewnienia płynności i bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego, oraz miejsc parkingowych konieczna jest zmiana organizacji ruchu polegająca na:

1. Wyłączeniu z ruchu prawej jezdni ulicy Wrocławskiej na odcinku od stacji paliw CPN "ORLEN", do skrzyżowania z ulicą Domańskiego.

2. Skierowaniu ruchu z kierunku Wrocławia na Obwodnicę Północną (na ulicy Armii Ludowej, przed skrzyżowaniem z ulicą Oleską -zostaje umieszczona tablica informacyjna o zalecanym objeździe w kierunku Wrocławia).

3. Skierowaniu ruchu w stronę Wrocławia ulicą Partyzancką, do ronda przy "MAKRO", a następnie w Obwodnicę Północną, do wyjazdu z niej przy stacji paliw "PEND".

4. Dokonaniu zmiany istniejącego oznakowania na ulicy Zbożowej, od płyty cmentarnej, do pętli autobusowej przez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.

5. Wykorzystaniu płyty cmentarnej jako parkingu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie jego części na postój pojazdów "TAXI", przy czym na płycie tej na pasażerów jednocześnie nie może oczekiwać więcej niż 8 pojazdów "TAXI".

6. Dokonaniu zmiany istniejącego oznakowania na ulicach Zamiejskiej i Ludowej, gdzie zostanie wprowadzony na czas Akcji "ZNICZ -2005" ruch jednokierunkowy.

7. Wprowadzeniu na skrzyżowaniu ulic Domańskiego i Cmentarnej zakazu skrętu z ulicy Domańskiego w ulicę Cmentarną, nie dotyczącego autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Opolu i dopuszczenie ruchu ww. autobusów na ulicy Cmentarnej.

8. Dojazd dla osób odwiedzających groby bliskich umożliwiony jest tylko od strony ulicy Wrocławskiej przez zorganizowany parking, gdzie będą kierowane przez policjantów regulujących ruchem wszystkie pojazdy.

9. Wyjazd z ulicy Cmentarnej w ulicę Domańskiego będzie umożliwiony tylko w prawą stronę, w kierunku ulicy Hallera, co zostanie oznaczone znakiem drogowym C-2 (nakaz jazdy w prawo za znakiem).

Ze względu na wprowadzone zmiany organizacji ruchu w rejonie Cmentarza Komunalnego w Opolu, na skrzyżowaniu ulicy Wrocławskiej z ulicami Domańskiego i Partyzancką, zmieniona zostanie organizacja ruchu, która będzie wyglądała następująco:

1. Zostaje wprowadzony objazd w kierunku Chałupek i Krapkowic z ulicy Partyzanckiej w lewo, w kierunku ulicy Niemodlińskiej.

2. Zostaje wprowadzony zakaz skrętu w lewo z ulicy Wrocławskiej, od centrum miasta w stronę ulicy Domańskiego.

3. Wyjazd z parkingu przygotowanego na zamkniętej nitce ulicy Wrocławskiej, dozwolony będzie tylko w prawą stronę, w ulicę Domańskiego i oznakowany znakiem drogowym C-2 (nakaz jazdy w prawo za znakiem).

PRUDNIK

W związku z obchodami Święta Zmarłych, przewidziane są zmiany organizacji ruchu w rejonie Cmentarza Komunalnego w Prudniku.

Ulica Parkowa, która jest ulicą dwukierunkową usytuowaną w bezpośrednim sąsiedztwie bramy bocznej Cmentarza Komunalnego w dniach 31 października i 1 listopada 2005 r. zostanie zmieniona na ulicę jednokierunkową z wjazdem od ulicy Sądowej. Natomiast w dniu 1 listopada 2005 ulica Dąbrowskiego od skrzyżowania z ulicą Kościuszki do skrzyżowania z ulicą Staszica zostanie zmieniona na ulicę jednokierunkową z wjazdem od ulicy Kościuszki.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama