Reklama

Pierwsze kroki, czyli KJS

Pierwszym stopniem rajdowej kariery są Konkursowe Jazdy Samochodem organizowane przez lokalne automobilkluby. Imprezy odbywają się pod patronatem Polskiego Związku Samochodowego - udział w tych imprezach jest jednym z warunków uzyskania krajowej licencji rajdowej.

Informacje o KJS znajdziecie na stronach internetowych poszczególnych automobilklubów. Aby wystartować w tego typu imprezie trzeba pobrać i wypełnić stosowny wniosek oraz uiścić stosowną opłatę (przeważnie ok. 100-150 zł).

Co najważniejsze, do startu nie potrzeba żadnych licencji. Kierowca posiadać musi jedynie prawo jazdy kategorii "B" ubezpieczenie OC oraz NNW. Pilot nie musi posiadać uprawnień do prowadzenia, przepisy wymagają jedynie, by miał ukończone 17 lat.

Każdy KJS składa się minimum z sześciu prób zręcznościowych, każda próba jest poprzedzona punktem PKC (punkt kontroli czasu). Maksymalna długość próby nie przekracza jednego kilometra. Podobnie jak na "dorosłym" rajdzie, między próbami samochody poruszają się po tzw. "dojazdówkach", czyli po drogach publicznych, na których zawodników obowiązują ograniczenia prędkości. Łączna długość wszystkich "dojazdówek" to minimum czterdzieści kilometrów. Zgodnie z regulaminem opracowanym przez Polski Związek Motorowy załogę w Konkursowej Jeździe Samochodem stanowią dwie osoby: kierowca i pilot. Ten ostatni musi mieć ukończone siedemnaście lat i nie może prowadzić samochodu w czasie trwania imprezy.

Do udziału w KJS dopuszczone są samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo/towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi regulaminowe KJS (patrz ramka). Samochody, w zależności od pojemności oraz mocy dzielone są na kilka klas. Pojazdy zgłoszone do udziału w imprezie przejść muszą tzw. "BK1", czyli badanie kontrolne. Odbywa się ono przed rozpoczęciem imprezy w miejscu wyznaczonym przez organizatora.

W czasie badania komisja sędziów sprawdza, czy samochód odpowiada warunkom określonym w regulaminie imprezy (np. czy nie dokonano nielegalnych przeróbek). Na"BK1" musi stawić się cała załoga, spóźnienie powyżej 30 minut spowoduje wykreślenie jej z listy startowej.

INTERIA.PL

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy