Reklama

Ograniczenia ruchu w Toruniu

W Toruniu czekają nas ograniczenia ruchu, zwłaszcza wokół miejscowych cmentarzy.

Od godz. 10:00 29.10.2005 r. (sobota) do godz. 20:00 dn. 01.11.2005 r. (wtorek) obowiązywać będą następujące zmiany w organizacji ruchu kołowego związane ze świętem Wszystkich Świętych:

1. dla Centralnego Cmentarza Komunalnego (CCK):

dn. 29.10.2005 r. (sobota) wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania na ul. Celniczej;

dn. 31.10.2005 r. (poniedziałek) od godz. 18.00 wprowadzony zostanie zakaz wjazdu na parking przed głównym wejściem (zarówno od str. ul. Grudziądzkiej jak i ul. Celniczej). Zakaz ten nie będzie dotyczył osób niepełnosprawnych, autobusów MZK oraz taxi. Zamknięty zostanie również wjazd w ul. Celniczą z ul. Grudziądzkiej (nie będzie dotyczył w/w osób i pojazdów). Zostaną wyznaczone następujące miejsca do parkowania: za pętlą autobusową przy ul. Celniczej, przy ul. Mazowieckiej (parkingi firmy OFERTA, wzdłuż ogrodzenia CCK od strony ul. Grudziądzkiej poprzez gruntowe wjazdy);

Reklama

Uwaga! Z uwagi na nowy chodnik po północnej stronie ul. Celniczej, znacznie zmniejszyła się liczba miejsc parkingowych przy tej ulicy. W tym rejonie cmentarza pojazdy będą kierowane za nową pętlę autobusową przy ul. Celniczej;

Dojazd do cmentarza od strony osiedla Rubinkowo oznakowany zostanie ulicami: Skłodowskiej, Równinną, Polną, Kociewską, Mleczną do Mazowieckiej;

W rejonach cmentarzy przy ul. Poznańskiej wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się w obu kierunkach;

W rejonie cmentarza przy ul. Koniuchy - po północnej stronie ulicy wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się;

W rejonie cmentarza przy ul. Żwirki i Wigury wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania się;

W rejonach cmentarzy przy ulicach Wybickiego, Gałczyńskiego, Antczaka, Turystycznej zostaną wprowadzone zakazy postoju;

W rejonie cmentarza przy skrzyżowaniu ulic Grudziądzka - Wielki Rów dn. 01.11.2005 r. (WTOREK) udostępniony zostanie parking przed Centrum Handlowym GEANT przy ul. Grudziądzkiej 162.

RMF/INTERIA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje