Reklama

Co nas czeka po 1 stycznia 2010 roku?

Ministerstwo Finansów opracowało nowe rozwiązania prawne dotyczące odliczania VAT-u od zakupu samochodów i paliwa, a także wykorzystywania samochodów służbowych do celów prywatnych.

Nowe przepisy mają wejść w życie na początku 2010 r. Proponowane rozwiązania pozwolą na częściowe odliczanie podatku VAT, bez względu na to, czy samochód posiada tzw. kratkę, czy nie.

VAT od nabycia samochodów

Ministerstwo Finansów przewiduje wprowadzenie możliwości odliczenia 60% VAT-u, nie więcej niż 6 000 zł od zakupu każdego samochodu o masie całkowitej do 3,5 tony. Wprowadzenie takiego rozwiązania wymaga skierowania wniosku do Komisji Europejskiej o derogację, czyli przyznanie okresu przejściowego w tym zakresie na lata 2010-2012, aby można było ograniczyć prawo do odliczenia VAT.

Reklama

VAT od zakupionego paliwa

W zakresie odliczania VAT od zakupionego paliwa Ministerstwo Finansów przywraca stan sprzed grudnia 2008 r., czyli zniesienie możliwości odliczania VAT od zakupionego paliwa dla wszystkich samochodów do 3,5 t w latach 2010-2012. Okres zawieszenia prawa do odliczenia rozpocząłby się 1 stycznia 2010 roku.

Obecnie ministerstwo nie chce utrzymać odliczania VAT-u od paliwa wyłącznie dla samochodów z kratką, ani rozszerzyć tego prawa na wszystkie samochody. Dlatego proponuje trzyletni okres zawieszenia, aby po tym czasie, uwzględniając sytuację gospodarczą, podjąć ostateczną decyzję w tym zakresie.

W tym celu Ministerstwo Finansów, na podstawie art. 177 Dyrektywy 112, wystąpiło do Komitetu ds. VAT w UE z wnioskiem o czasowe zawieszenie prawa do odliczania podatku VAT od paliwa dla samochodów z "kratką".

Zmiany w zakresie PIT i CIT

Obecnie wartość nieodpłatnego świadczenia w postaci wykorzystywania samochodu firmowego do celów prywatnych ustala się według cen rynkowych stosowanych przy wynajmie samochodów. Projekt nowelizacji przepisów ustaw przewiduje odejście od tej metody na rzecz ustalania wartości nieodpłatnego świadczenia w wysokości 0,5% wartości początkowej samochodu w skali miesiąca.

W przypadku samochodów, które są przez firmę wynajmowane, leasingowane i dzierżawione przewiduje się konieczność uwzględnienia 0,5% wartości rynkowej z dnia umowy. Zgodnie z projektem, podatnicy będą zobligowani w ewidencji środków trwałych do wskazania pracownika korzystającego z samochodu służbowego.

Jeśli podatnik (osoba fizyczna, osoba prawna), który nie wskaże pracownika wykorzystującego samochód, zadeklaruje, że samochód będzie wykorzystywany do celów prywatnych pracowników, będzie zobowiązany doliczyć do swojego przychodu wartość świadczenia w wysokości 1% wartości samochodu miesięcznie.

Rozwiązanie nie będzie dotyczyć osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wykorzystujących samochody firmowe do celów prywatnych. Projekt w postaci nowelizacji ustawy o PIT i CIT jest wyrazem dążenia do urealnienia szacowania nieodpłatnego świadczenia przy używaniu samochodu służbowego do celów prywatnych.

Używanie samochodów służbowych do celów prywatnych jest w obecnej ustawie PIT określane jako świadczenie, które podlega opodatkowaniu. Nowe przepisy umożliwią szacowanie tego świadczenia w prosty sposób.

Tekst pochodzi z miesięcznika

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje