Zatrważające wyniki kontroli gimbusów

42 skontrolowane autobusy szkolne, 10 mandatów karnych nałożonych na kierowców i 10 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych ze względu na zły stan techniczny pojazdów – to efekt jednodniowych działań dolnośląskich inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, którzy 5 września wzięli pod lupę pojazdy wykonujące przewozy dzieci i młodzieży do placówek oświatowych.

W wyniku kontroli na kierujących nałożono w sumie 10 mandatów karnych za prowadzenie pojazdów dopuszczonych do ruchu w złym stanie technicznym oraz braki wymaganej dokumentacji. Inspektorzy zatrzymali 10 dowodów rejestracyjnych ze względu na zły stan techniczny autobusów, a także brakujące wyposażenie. Przed niektórymi szkołami pojawiła się Mobilna Linia Diagnostyczna, która posłużyła do dokładnej weryfikacji stanu technicznego kontrolowanych pojazdów.

Reklama

Lista usterek była dość spora. Dolnośląscy inspektorzy najczęściej stwierdzali wycieki płynów eksploatacyjnych, uszkodzenia układu hamulcowego, usterki zawieszenia, niesprawne oświetlenie, brak aktualnych badań technicznych, nieoznaczone wyjścia awaryjne oraz nieszczelne układy wydechowe.

Dolnośląscy inspektorzy stwierdzili w ponad 23 procentach kontrolowanych autobusów zły stan techniczny. W 6 przypadkach ujawnione usterki techniczne były na tyle poważne, że stały się powodem wyeliminowania autobusów z dalszego ruchu. Stwierdzone nieszczelności układu hamulcowego, wycieki płynów eksploatacyjnych czy brak aktualnych badań technicznych to główne przyczyny niedopuszczenia autobusów do ruchu i wydania nakazu zjazdu do warsztatu.

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama