Polskie drogi

Uwaga kierowcy. Zmiany w mandatach!

4 września weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie "nakładania grzywien w drodze mandatu karnego". To (spóźniony) wynik obowiązujących od 2 września przepisów dopuszczających możliwość opłacenia mandatu kartą kredytową, bezpośrednio po nałożeniu kary przez policjanta.

Rozporządzenie zmienia obowiązujący wzór mandatu karnego. Nowe mandaty, tak jak do tej pory, składać się będą z pięciu załączników. Zmiany dotyczą pierwszej strony odcinka "D", na którym pojawiło się zaznaczane przez funkcjonariusza pole "płatność kartą lub innym instrumentem płatniczym". To furtka pozwalająca kierowcom płacić korzystając chociażby z zainstalowanych w smartfonie aplikacji. Nowe przepisy ściśle określają też, w jaki sposób ma się to odbywać.

Reklama

W przypadku mandatu kredytowanego, tak samo jak do tej pory, sprawca wykroczenia otrzyma od policjanta odcinki "A", "B" i "C" formularza. Gdy zadeklaruje chęć uiszczenia grzywny w formie bezgotówkowej "za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego", otrzyma wyłącznie odcinek "C" formularza z zaznaczonym znakiem "X" polem "płatność kartą lub innym instrumentem płatniczym". W takim przypadku policjant zobligowany jest dołączyć do odcinka "D" (zostaje u funkcjonariusza) uzyskane z urządzenia płatniczego potwierdzenie przeprowadzenia transakcji.

Przepisy określają też, co zrobić, w sytuacji, gdy policjant nie posiada jeszcze  nowych wzorów mandatów. Czytamy w nich, że "formularze mandatów karnych wydane na podstawie dotychczasowych przepisów mogą być używane do czasu wyczerpania ich nakładu, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia". W przypadku gdy grzywna nałożona mandatem karnym kredytowanym albo gotówkowym została uiszczona przez sprawcę wykroczenia w formie bezgotówkowej, na starych formularzach - w odcinku "C" - policjant zobligowany jest do ręcznego dopisania wyrazów "płatność kartą" lub "płatność instrumentem płatniczym".


Przypominamy, że możliwość opłacenia mandatu kartą oficjalnie weszła w życie 2 września. W rzeczywistości nie jest to jednak takie proste z uwagi na to, ze policja nie dysponuje wystarczającą liczbą terminali płatniczych.

Nowe prawo to jeden z pomysłów na poprawę ściągalności kar i podłatania - nadwyrężonego socjalną polityką rządu - budżetu. Rozporządzenie ma też na celu ułatwienie opłacenia mandatów zagranicznym kierowcom przyłapanym na wykroczeniach w Polsce.

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje