Znowu "serwuje" się gospodarce szkodliwe rozwiązania

Związek Dealerów Samochodów wystosował do Komisji Europejskiej pismo w którym apeluje o ponowną wnikliwą analizę rządowego wniosku o derogację stosowania dyrektywy VAT na lata 2014-2018.

Związek zarzuca propozycji rządowej brak merytorycznego i finansowego uzasadnienia dla przyjętych rozwiązań, brak konsultacji z przedsiębiorcami oraz wnosi aby Komisja "wyręczyła" polski sąd administracyjny i upubliczniła jego treść (27 czerwca przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie odbędzie się rozprawa w przedmiocie upublicznienia pierwszego, zwróconego wniosku złożonego przez rząd do Komisji Europejskiej).

Reklama

11 czerwca na posiedzeniu Rady Ministrów został przyjęty kolejny wniosek o derogację stosowania dyrektywy VAT na lata 2014-2018, który zostanie złożony do Komisji Europejskiej. Zgodnie - z jedyną dostępną tym zakresie informacją, którą jest krótki rządowy komunikat prasowy - Polska chce wydłużyć okres obowiązywania ograniczeń w prawie do odliczenia VAT na zakup nowych samochodów do celów działalności gospodarczej na lata 2014-2018.

W tym okresie, podatnikom miałoby przysługiwać prawo do odliczenia tylko do 50 proc. kwoty podatku naliczonego. Ograniczenie dotyczyć ma zarówno wydatków na zakup pojazdów, jak i zakup usług wynikających z umowy najmu, dzierżawy, leasingu (lub umów podobnych), jak również kosztów eksploatacyjnych tych pojazdów (kosztów napraw i serwisu).

Cała branża motoryzacyjna apelowała do rządu polskiego o wykorzystanie faktu odesłania przez Komisję pierwszego wniosku (dla przypomnienia pod koniec lutego - między innymi po proteście Związku Dealerów Samochodów w Komisji Europejskiej - wniosek rządu o derogację VAT złożony w listopadzie 2012 roku został przez Brukselę odesłany do Ministra Finansów celem jego uzupełnienia i poprawek) na poważną, ekspercką dyskusję tak aby wypracować rozwiązanie docelowe, korzystne zarówno dla przedsiębiorców jak i budżetu.

Niestety - mimo ogromnego zaangażowania branży, w tym przygotowania przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR szczegółowych opracowań skutków wprowadzenia pełnego odliczenia tego podatku wraz z propozycją prostego narzędzi do opodatkowania prywatnego użytkowania, po raz kolejny w tajemnicy "serwuje" się polskiej gospodarce szkodliwe rozwiązania.

Rozwiązania, które według najnowszych w tym zakresie wyliczeń przygotowanych przez IBRM Samar przyniosą nie tylko dalsze pogłębianie się kryzysu w sprzedaży pojazdów, ale także stratę nawet 4 mld złotych w porównaniu do rozwiązania wskazywanego przez branżę.

Zdaniem polskich dealerów propozycja wskazana we wniosku rządu Rzeczypospolitej Polskiej o nową derogację jest działaniem całkowicie pozornym i ma ona w rzeczywistości na celu wyłączenie "neutralności" podatku VAT.

W piśmie do Komisji wskazujemy, że jak uczą doświadczenia lat poprzednich, wszelkie "zabiegi" dotyczące modyfikowania systemu podatku VAT od pojazdów firmowych w Polsce w każdym przypadku skutkowały dużymi wahaniami w sprzedaży pojazdów w krótkim okresie czasu, które powodowały znaczne zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu i rozwoju przedsiębiorstw prowadzących dystrybucję nowych pojazdów w Polsce..

Dlatego też zdaniem branży, zasadne jest zaprzestanie jakichkolwiek wprowadzanych z roku na rok zmian w systemie podatku VAT od pojazdów firmowych i zastosowanie przepisów zgodnych z dyrektywą. Tym samym odrzucenie przez Komisję Europejską wniosku rządu Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie derogacji powinno stać się pierwszym krokiem do wprowadzenia harmonii i trwałości w polskim systemie podatku VAT od pojazdów firmowych, co może odbyć się tylko z korzyścią dla całej polskiej gospodarki.

Związek wierzy w pozytywny skutek listu oraz tak jak to Komisja Europejska nam zapewniała w odpowiedzi na nasz poprzedni list cyt. "Komisja Europejska jest świadoma faktu, że prawo do odliczania podatku jest integralną częścią systemu VAT w Unii Europejskiej i w związku z tym podejmie ona działania w celu zapewnienia, że będzie ono ograniczone do zakresu niezbędnego" .

Ponadto Związek Dealerów Samochodów wraz z powstaniem nowego wniosku derogacyjnego wystąpił do Ministra Finansów jako dysponenta dokumentu o jego upublicznienie, przy czym należy się spodziewać kolejnej odmowy upublicznienia i konieczności toczenia o to batalii w sądzie administracyjnym.

Dodatkowo więc Związek apeluje do Komisji Europejskiej o upublicznienie treści wniosku rządowego. Nie można akceptować sytuacji, że podstawą dyskusji w tak ważnych kwestiach dla branży motoryzacyjnej oraz wszystkich przedsiębiorców jest tylko krótki komunikat rządowy.

Rafał Poradka (Związek Dealerów Samochodów)

Reklama

Najlepsze tematy

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje